100 Sposobow Na Excel 2007 PL. Tworzenie Funkcjonalnych Arkuszy PDF download by David Hawley

100 Sposobow Na Excel 2007 PL. Tworzenie Funkcjonalnych Arkuszy

Helion
Publication date: October 2012
ISBN: 9781457175992
Digital Book format: PDF (DRM-Free)

Buy PDF

List price:
$14.00
Our price:
$11.99

You save: $2.01 (14%)
GET THIS EBOOK
FOR FREE!
Join our Facebook sweepstake, share and
get 10 likes. Winners
get notified in 24H!

Wykorzystaj wszystkie mo?liwo?ci Excela, aby tworzy? funkcjonalne i efektowne arkusze

  • Jak analizowa? dane i zarz?dza? nimi?
  • Jak optymalnie wykorzystywa? tabele przestawne?
  • Jak tworzy? spersonalizowane wykresy?

Wi?kszo?? u?ytkowników Excela zna tylko drobn? cz??? dost?pnych w nim mo?liwo?ci. Istnieje jednak wiele metod pozwalaj?cych znacz?co poszerzy? wydajno?? tego programu i tworzy? efektowne arkusze kalkulacyjne bez potrzeby czasoch?onnego zdobywania wiedzy. Nowa wersja Excela umo?liwia chocia?by ?atwiejsze korzystanie z mechanizmu tabel przestawnych, formatowania warunkowego i nazw zakresów, podgl?du "na ?ywo", galerii predefiniowanych stylów oraz grafik SmartArt. Wszystko to sprawia, ?e ka?dy mo?e dzi? w swoich arkuszach u?ywa? bardziej skomplikowanych elementów wizualnych i graficznych.

Obecnie, kiedy wszystko dzieje si? coraz szybciej, czas staje si? jedn? z najistotniejszych i po??danych warto?ci. Ksi??ka "100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy" pozwala Ci w?a?nie zyska? na czasie - oferuje ponad sto gotowych metod tworzenia funkcjonalnych i efektownych arkuszy, szybkich i niezawodnych rozwi?za? skomplikowanych problemów. Warto tak?e wykorzysta? te metody do przeanalizowania oraz zastosowania niektórych mo?liwo?ci j?zyka Visual Basic for Applications (VBA) - dzi?ki temu b?dziesz móg? zaadaptowa? wszystkie zawarte tu propozycje do w?asnych potrzeb.

  • Skoroszyty i arkusze
  • Wbudowane mechanizmy do analizy danych i zarz?dzania nimi
  • Metody tworzenia nazw i zakresów komórek
  • Tabele przestawne
  • Formu?y i funkcje
  • Wykresy i makra
  • Wspó?praca Excela z innymi aplikacjami pakietu Office

Wszystko, co chcia?by? widzie? o Excelu, aby natychmiast z niego skorzysta?.

Poznaj ponad setk? sposobów skutecznego radzenia sobie z Excelem!

Please sign in to review this product.
Format:
PDF
Devices:
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy PDF can be read on any device that can open PDF files.

File Size:
5694 Kb
Language:
ENG
Other books by David Hawley
Excel Hacks: 100 Industrial Strength Tips and Tools PDF download by David Hawley
Excel Hacks: 100 Industrial Strength Tips and Tools
David Hawley & Raina Hawley
O'Reilly Media, December 2008
ISBN: 9780596006259
Format: PDF, ePub
List Price: $19.99 Our price: $16.99
Excel Hacks: Tips & Tools for Streamlining Your Spreadsheets PDF download by David Hawley
Excel Hacks: Tips & Tools for Streamlining Your Spreadsheets
David Hawley & Raina Hawley
O'Reilly Media, August 2007
ISBN: 9780596528348
Format: PDF, ePub
List Price: $23.99 Our price: $21.99