Access 2007 PL. Nieoficjalny Podr?cznik PDF download by Matthew MacDonald

Access 2007 PL. Nieoficjalny Podr?cznik

Helion
Publication date: August 2012
ISBN: 9781457171659
Digital Book format: PDF (DRM-Free)

Buy PDF

List price:
$20.99
Our price:
$18.99

You save: $2.00 (10%)
GET THIS EBOOK
FOR FREE!
Join our Facebook sweepstake, share and
get 10 likes. Winners
get notified in 24H!

Kompletny i przyst?pny podr?cznik
dla wszystkich u?ytkowników programu Access 2007

 • Chcesz wydajnie zarz?dza? informacjami w ma?ej lub ?redniej firmie?
 • Chcesz dowiedzie? si?, które funkcje Accessa 2007 znacznie u?atwiaj? prac?, a z których lepiej nie korzysta??
 • Chcesz nauczy? si? przygotowywa? wygodne interfejsy do obs?ugi baz danych?

Zarz?dzanie danymi to zadanie, do którego komputery nadaj? si? wprost idealnie, a Microsoft Access to jeden z najlepszych systemów do obs?ugi relacyjnych baz danych w ma?ych i ?rednich firmach, umo?liwiaj?cy b?yskawiczne tworzenie graficznych interfejsów u?ytkownika i efektywne korzystanie ze z?o?onych informacji. Najnowsza wersja tego systemu, Access 2007, udost?pnia ca?kowicie zmieniony, bardziej intuicyjny interfejs, usprawniony silnik bazodanowy, narz?dzia do szybkiego tworzenia formularzy i raportów oraz wiele innych nowych funkcji, dzi?ki którym b?dziesz móg? ?atwiej i bardziej wydajnie zarz?dza? danymi w swojej firmie.

Ksi??ka "Access 2007. Nieoficjalny podr?cznik" zawiera szczegó?owe instrukcje i wskazówki dotycz?ce korzystania z funkcji Accessa. Dzi?ki niej dowiesz si? wszystkiego, czego potrzebujesz do efektywnego zarz?dzania bazami danych za pomoc? tej aplikacji. Poznasz interfejs i najwa?niejsze funkcje Accessa, a tak?e techniki szybkiego tworzenia baz danych. Nauczysz si? sortowa?, przeszukiwa? i analizowa? informacje, manipulowa? danymi za pomoc? kwerend, przygotowywa? raporty oraz tworzy? wygodne interfejsy u?ytkownika. Zobaczysz te?, jak zautomatyzowa? ?mudne zadania za pomoc? makr i prostych programów w j?zyku Visual Basic.

 • Tworzenie baz danych
 • Sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie informacji
 • Z??czanie danych za pomoc? relacji
 • Stosowanie kwerend do manipulowania danymi
 • Generowanie raportów
 • Przygotowywanie interfejsu u?ytkownika
 • Programowanie w aplikacji Access
 • Wspó?dzielenie baz danych
 • Komunikacja z SQL Server
Poznaj tajniki aplikacji Access 2007
i efektywnie zarz?dzaj danymi w swojej firmie.

Please sign in to review this product.
Format:
PDF
Devices:
Access 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik PDF can be read on any device that can open PDF files.

File Size:
20289 Kb
Language:
ENG
Other books by Matthew MacDonald
Creating a Website: The Missing Manual ePub (Adobe DRM) download by Matthew MacDonald
Creating a Website: The Missing Manual
Matthew MacDonald
O'Reilly Media, June 2015
ISBN: 9781491918074
Format: ePub, PDF
List Price: $25.99 Our price: $23.99
Wordpress: The Missing Manual ePub download by Matthew MacDonald
WordPress: The Missing Manual
Matthew MacDonald
O'Reilly Media, June 2014
ISBN: 9781449341909
Format: ePub, PDF
List Price: $23.99 Our price: $21.99
HTML5: The Missing Manual ePub download by Matthew MacDonald
HTML5: The Missing Manual
Matthew MacDonald
O'Reilly Media, December 2013
ISBN: 9781449363260
Format: ePub, PDF
List Price: $31.99 Our price: $28.99
Office 2013: The Missing Manual ePub download by Nancy Conner
Office 2013: The Missing Manual
Nancy Conner & Matthew MacDonald
Pogue Press, May 2013
ISBN: 9781449357085
Format: ePub, PDF
List Price: $33.99 Our price: $30.99