Agile Development. Filozofia programowania zwinnego PDF download by Chromatic

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego

Helion
Publication date: October 2012
ISBN: 9781457176043
Digital Book format: PDF (DRM-Free)

Buy PDF

List price:
$17.00
Our price:
$13.99

You save: $3.01 (18%)
GET THIS EBOOK
FOR FREE!
Join our Facebook sweepstake, share and
get 10 likes. Winners
get notified in 24H!

Zbiór praktycznych wskazówek dla producentów oprogramowania

 • Jak wdro?y? metodologi? programowania zwinnego?
 • W jaki sposób zaanga?owa? klientów w projekt?
 • Jak kontrolowa? jako?? produktów?

Programowanie zwinne (Agile Development) to obecnie jedna z najpopularniejszych metodologii zarz?dzania projektami programistycznymi. Metodyka Agile jest szczególnie u?yteczna w ma?ych zespo?ach programistycznych, w których z racji u?atwionej komunikacji nie ma potrzeby tworzenia rozbudowanej dokumentacji. Programowanie zwinne opiera si? na iteracyjnej realizacji kolejnych etapów projektu. Kluczem do sukcesu w tej metodzie jest efektywna wspó?praca mi?dzy cz?onkami zespo?u projektowego.

Ksi??ka "Agile Development. Filozofia programowania zwinnego" to przewodnik po programowaniu ekstremalnym, oznaczanym zwykle skrótem XP, które jest jedn? z technik wchodz?cych w sk?ad tej metodyki. Czytaj?c j?, dowiesz si?, jak wdra?a? metodologi? Agile w firmie, na czym polega programowanie ekstremalne i jak? rol? w procesie pe?ni? poszczególni cz?onkowie grupy projektowej. Nauczysz si? budowa? zespó? i okre?la? zakresy zada? osób bior?cych udzia? w pracach, planowa? harmogram udost?pniania kolejnych wersji produktu oraz kierowa? procesem jego tworzenia. Poznasz metody testowania programu i usuwania z niego b??dów, zasady pisania dokumentacji oraz regu?y prowadzenia spotka? roboczych z klientami.

 • Wdra?anie programowania zwinnego
 • Techniki programowania ekstremalnego
 • Cz?onkowie zespo?u XP
 • Zarz?dzanie zespo?em
 • Anga?owanie klienta w proces wytwórczy
 • Tworzenie raportów
 • Udost?pnianie kolejnych wersji systemu
 • Standardy pisania kodu
 • Testowanie i usuwanie b??dów
 • Optymalizacja wydajno?ci programu
Od filozofii do mistrzostwa w zwinnym programowaniu!

Please sign in to review this product.
Format:
PDF
Devices:
Agile Development. Filozofia programowania zwinnego PDF can be read on any device that can open PDF files.

File Size:
4616 Kb
Language:
POL
Other books by Chromatic
Extreme Programming Pocket Guide PDF download by Chromatic
Extreme Programming Pocket Guide
Chromatic
O'Reilly Media, July 2003
ISBN: 9780596004859
Format: PDF, ePub
List Price: $12.99 Our price: $10.99
Wielkie Umys?y Programowania. Jak My?l? I Pracuj? Tworcy Najwa?niejszych J?zykow PDF download by Federico Biancuzzi
Wielkie umys?y programowania. Jak my?l? i pracuj? twórcy najwa?niejszych j?zyków
Federico Biancuzzi & Chromatic
Helion, July 2012
ISBN: 9788324625376
Format: PDF
List Price: $18.99 Our price: $15.99
Perl Testing: A Developer's Notebook: A Developer's Notebook ePub download by Chromatic
Perl Testing: A Developer's Notebook
Chromatic & Ian Langworth
O'Reilly Media, July 2011
ISBN: 9780596100926
Format: ePub, PDF
List Price: $23.99 Our price: $21.99
Masterminds of Programming: Conversations with the Creators of Major Programming Languages ePub download by Federico Biancuzzi
Masterminds of Programming: Conversations with the Creators of Major Programming Languages
Federico Biancuzzi & Chromatic
O'Reilly Media, March 2009
ISBN: 9780596515171
Format: ePub, PDF
List Price: $23.99 Our price: $21.99