Archiwizacja I Odzyskiwanie Danych PDF download by W. Curtis Preston

Archiwizacja I Odzyskiwanie Danych

Helion
Publication date: August 2012
ISBN: 9781457171550
Digital Book format: PDF (DRM-Free)

Buy PDF

List price:
$23.99
Our price:
$21.99

You save: $2.00 (8%)
GET THIS EBOOK
FOR FREE!
Join our Facebook sweepstake, share and
get 10 likes. Winners
get notified in 24H!

Optymalizacja procesu archiwizacji dla administratorów i nie tylko

  • Jak archiwizowa? i odtwarza? system oraz dane?
  • Jak wybra? optymaln? metod? archiwizacji?
  • Jak ograniczy? koszty zwi?zane z procesem archiwizacji?

Wdro?enie systemu archiwizacji jest podstawow? czynno?ci?, jak? administrator powinien wykona?. Cel tej procedury jest oczywisty, tak jak cena, jak? przyjdzie zap?aci? za brak takiego systemu. Utrata danych lub krach systemu wcale nie musz? oznacza? dla firmy d?ugiego postoju i nara?a? jej na wielkie straty; wtedy to w?a?nie wysi?ek, jaki w?o?y? administrator w system archiwizacji, jest doceniany przez pracodawców i wspó?pracowników. Jakie urz?dzenia i narz?dzia nale?y zastosowa?, aby ten proces by? sprawny i szybki, a jednocze?nie zmie?ci? si? w wyznaczonym do tego celu bud?ecie? Opisane oprogramowanie i rady udzielone przez autora tej ksi??ki pomog? Ci dokona? w?a?ciwego wyboru.

"Archiwizacja i odzyskiwanie danych" to przewodnik po darmowych narz?dziach do archiwizacji i odzyskiwania danych, przeznaczony g?ównie dla administratorów. W. Curtis Preston, specjalista w dziedzinie ochrony danych, zwróci? uwag?, ?e ?rodki przeznaczone na system archiwizacji s? cz?sto zbyt ma?e, by zapewni? mu wysok? skuteczno??. Przygl?daj?c si? bli?ej bezp?atnym narz?dziom, odkry? ich du?e mo?liwo?ci; swoje spostrze?enia i uwagi na ich temat zapisa? w tej ksi??ce. Pr?dzej czy pó?niej ka?dy administrator staje przed konieczno?ci? odbudowania systemu lub odzyskania danych i w?a?nie lektura tej ksi??ki sprawi, ?e b?dzie na to przygotowany!

  • Narz?dzia do archiwizacji i odtwarzania danych
  • Przegl?d programów komercyjnych i darmowych
  • Urz?dzenia archiwizuj?ce
  • Przywracanie komputera od podstaw z wybranym systemem operacyjnym
  • Archiwizacja i odtwarzanie baz danych
  • Sposoby zabezpieczania archiwum i magazynów danych
  • Wykorzystanie wirtualnych maszyn w procesie archiwizacji
Poszerz swoj? wiedz? i archiwizuj dane
we w?a?ciwy, a tak?e sprawdzony sposób!

Please sign in to review this product.
Format:
PDF
Devices:
Archiwizacja i odzyskiwanie danych PDF can be read on any device that can open PDF files.

File Size:
7899 Kb
Language:
ENG
Other books by W. Curtis Preston
Backup & Recovery: Inexpensive Backup Solutions for Open Systems PDF download by W. Curtis Preston
Backup & Recovery: Inexpensive Backup Solutions for Open Systems
W. Curtis Preston
O'Reilly Media, February 2008
ISBN: 9780596102463
Format: PDF, ePub
List Price: $39.99 Our price: $36.99
Using SANs and NAS: Help for Storage Administrators PDF download by W. Curtis Preston
Using SANs and NAS: Help for Storage Administrators
W. Curtis Preston
O'Reilly Media, August 2007
ISBN: 9780596001537
Format: PDF, ePub
List Price: $23.99 Our price: $21.99