Bash. Receptury PDF download by Carl Albing

Bash. Receptury

Helion
Publication date: August 2012
ISBN: 9781457171802
Digital Book format: PDF (DRM-Free)

Buy PDF

List price:
$21.00
Our price:
$18.99

You save: $2.01 (10%)
GET THIS EBOOK
FOR FREE!
Join our Facebook sweepstake, share and
get 10 likes. Winners
get notified in 24H!

Poznaj mo?liwo?ci pow?oki bash i dostosuj system do w?asnych potrzeb

 • Jak pisa? skrypty konwertuj?ce pliki w formacie DOS i Unix?
 • Jak konfigurowa? interpreter bash, aby odpowiada? potrzebom i stylowi pracy u?ytkownika?
 • Jak opracowa? bezpieczne skrypty pow?oki?

Bash to jedna z najpopularniejszych pow?ok systemów uniksowych, umo?liwiaj?ca prac? interaktywn? i wsadow?. J?zyk basha pozwala na definiowanie aliasów i funkcji, a tak?e zawiera konstrukcje steruj?ce przep?ywem. Bash (tak jak wiele innych narz?dzi opisanych w tej ksi??ce) stworzono w ramach projektu GNU - wolno dost?pnego systemu operacyjnego. Sposób u?ywania pow?oki jest bardzo prosty, polega na wprowadzeniu polecenia zgodnie z regu?ami sk?adni. Nast?pnie zostaje ono zinterpretowane i wykonane przez system.

Ksi??ka "bash. Receptury" zawiera opis pow?oki bash oraz prezentuje praktyczne przyk?ady rozwi?za? problemów spotykanych powszechnie podczas projektowania skryptów. W ka?dej chwili mo?esz si? do nich odwo?a?, dostosowuj?c system do w?asnych potrzeb. Podr?cznik obejmuje równie? opis zasad funkcjonowania interpretera - ich zastosowanie umo?liwia zwi?kszenie wydajno?ci pracy. Korzystaj?c z tej ksi??ki, dowiesz si?, jak pobiera? interpreter bash dla ró?nych systemów lub korzysta? z pow?oki bash bez jej pobierania; poznasz techniki automatyzacji zada? oraz rozwi?zania skryptowe odnosz?ce si? do operacji wej?cia-wyj?cia czy przetwarzania plików, a tak?e sposoby tworzenia programów i wykonywania zada? administracyjnych.

 • Praca z pow?ok? bash
 • Standardowy strumie? wej?ciowy
 • Standardowy strumie? wyj?ciowy
 • Wykonywanie polece?
 • Podstawy tworzenia skryptów - zmienne pow?oki
 • Logika i arytmetyka pow?oki
 • Dodatkowe mechanizmy skryptowe
 • Przetwarzanie informacji o dacie i czasie
 • Skrypty usprawniaj?ce prac? u?ytkownika
 • Interpretacja danych
 • Bezpieczne skrypty pow?oki
 • Zadania administracyjne
"bash. Receptury" - wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewni? optymalne warunki pracy systemu!

Please sign in to review this product.
Format:
PDF
Devices:
Bash. Receptury PDF can be read on any device that can open PDF files.

File Size:
5460 Kb
Language:
ENG
Other books by Carl Albing
Bash Cookbook: Solutions and Examples for Bash Users PDF download by Carl Albing
bash Cookbook: Solutions and Examples for bash Users
Carl Albing & Cameron Newham & JP Vossen
O'Reilly Media, August 2007
ISBN: 9780596526788
Format: PDF, ePub
List Price: $39.99 Our price: $36.99