C#. Programowanie. Wydanie VI PDF download by Matthew Adams

C#. Programowanie. Wydanie VI

Helion
Publication date: October 2012
ISBN: 9781457175497
Digital Book format: PDF (DRM-Free)

Buy PDF

List price:
$31.00
Our price:
$27.99

You save: $3.01 (10%)
GET THIS EBOOK
FOR FREE!
Join our Facebook sweepstake, share and
get 10 likes. Winners
get notified in 24H!

Najlepszy podr?cznik po?wi?cony C#!

W dzisiejszych czasach szczególnš popularno?ciš cieszš si? j?zyki programowania pozwalajšce na pisanie kodu ?atwego do przenoszenia mi?dzy platformami, poniewa? nikt nie ma czasu na pisanie kilku wersji jednej aplikacji. C# to uniwersalny j?zyk, który bez trudu spe?nia ten wymóg. Dzi?ki swej elastyczno?ci, wydajno?ci oraz mocnemu wsparciu spo?eczno?ci zdoby? on uznanie programistów. Jego wybór to strza? w dziesištk?!

Ten bestsellerowy podr?cznik pozwoli Ci b?yskawicznie pozna? wszystkie niuanse j?zyka C# 4.0. Najnowsze wydanie zosta?o zaktualizowane o nowo?ci w C# oraz zawiera opis tego j?zyka i platformy .NET. W trakcie lektury nauczysz si? tworzy? skomplikowane programy przy u?yciu technik programowania obiektowego i funkcjonalnego. Ponadto sprawdzisz, jaki potencja? kryje j?zyk zapyta? LINQ oraz jak przesy?a? komunikaty za pomocš Windows Communication Foundation (WCF). Dodatkowo poznasz mo?liwo?ci C# w zakresie tworzenia aplikacji internetowych w technologii Silverlight. Nauka C# jeszcze nigdy nie by?a tak przyjemna!

  • Pisz z?o?one programy z u?yciem technik programowania obiektowego oraz funkcjonalnego
  • Przetwarzaj du?e kolekcje danych dzi?ki wbudowanym w j?zyk zapytaniom LINQ
  • Komunikuj si? przez sie? za pomocš Windows Communication Foundation (WCF)
  • Poznaj zalety technik programowania dynamicznego, dost?pnych w C# 4.0
  • Twórz interaktywne aplikacje Windows z Windows Presentation Foundation (WPF)
  • Twórz bogate aplikacje internetowe z wykorzystaniem mo?liwo?ci Silverlight oraz ASP.NET
Wykorzystaj potencja? j?zyka C#!

Ian Griffiths jest autorem kursu WPF oraz instruktorem w firmie Pluralsight, specjalizujšcej si? w prowadzeniu kursów Microsoft .NET. Pracuje tak?e jako niezale?ny konsultant. Jest wspó?autorem ksiš?ek "Windows Forms in a Nutshell", "Mastering Visual Studio .NET" oraz "Programming WPF", wydanych przez wydawnictwo O"Reilly.

Matthew Adams jest kierownikiem do spraw tworzenia aplikacji w firmie Digital Healthcare Ltd. oraz autorem wielu artyku?ów i publikacji dotyczšcych znaczenia .NET w przemy?le informatycznym.

Jesse Liberty jest starszym kierownikiem programu Microsoft Silverlight. Jest doskonale znany w ?rodowisku jako jeden z czo?owych ekspertów oraz autor bestsellerowych ksiš?ek, takich jak "Programming C# 3.0" (O"Reilly) oraz "ASP.NET 3.5. Programowanie" i "ASP.NET 2.0 i Ajax".

Please sign in to review this product.
Format:
PDF
Devices:
C#. Programowanie. Wydanie VI PDF can be read on any device that can open PDF files.

File Size:
9570 Kb
Language:
ENG
Other books by Matthew Adams
Golf Wisdom From the Legends ePub (Adobe DRM) download by Matthew Adams
Golf Wisdom From the Legends
Matthew Adams
Morgan James Publishing, March 2011
ISBN: 9781600378652
Format: ePub
List Price: $9.99 Our price: $7.99
Programming C# 4.0: Building Windows, Web, and RIA Applications for the .NET 4.0 Framework ePub download by Matthew Adams
Programming C# 4.0
Matthew Adams & Ian Griffiths & Jesse Liberty
O'Reilly Media, July 2010
ISBN: 9780596159832
Format: ePub, PDF
List Price: $43.99 Our price: $39.99