Jquery Mobile PDF download by Jon D. Reid

Jquery Mobile

Helion
Publication date: December 2012
ISBN: 9781457177941
Digital Book format: PDF (DRM-Free)

Buy PDF

List price:
$8.00
Our price:
$6.99

You save: $1.01 (13%)
GET THIS EBOOK
FOR FREE!
Join our Facebook sweepstake, share and
get 10 likes. Winners
get notified in 24H!

Aplikacje mobilne dla ka?dego!

Mimo ?e na rynku wci?? wiod? prym tylko dwa systemy operacyjne dla urz?dze? mobilnych, tworzenie aplikacji natywnych przeznaczonych wy??cznie dla nich jest zbyt czasoch?onne. Przysz?o?? nale?y do tych aplikacji, które b?d? kompatybilne z wieloma platformami sprz?towymi. Jednak lista problemów, z jakimi musi si? zmierzy? projektant takiego oprogramowania, jest d?uga. Czy co? mo?na na to poradzi?? Tak! Rozwi?zaniem s? bogate mo?liwo?ci HTML5 i CSS3! Je?eli do?o?y? do tego genialn? bibliotek? jQuery Mobile, otrzymamy wybitne trio, pozwalaj?ce stworzy? aplikacje, które b?d? spójnie wygl?da? i dzia?a? na wielu ró?nych urz?dzeniach.

Dzi?ki tej ksi??ce poznasz mo?liwo?ci jQuery Mobile i przekonasz si?, ?e tworzenie aplikacji na urz?dzenia mobilne nie musi by? trudne. Dowiesz si?, jak przygotowa? struktur? strony oraz jak wykorzysta? dost?pne elementy interfejsu u?ytkownika. Nauczysz si? nawigowa? pomi?dzy stronami oraz korzysta? z okien dialogowych i formularzy. Znajdziesz tu te? informacje na temat mechanizmu zdarze? w jQuery Mobile oraz poznasz podstawy tworzenia w?asnych motywów graficznych. Ksi??ka ta jest idealn? pozycj? dla wszystkich osób chc?cych zaprojektowa? swoj? pierwsz? aplikacj? dla urz?dze? mobilnych.

jQuery Mobile pozwala na:

  • b?yskawiczne tworzenie aplikacji mobilnych
  • korzystanie z rozbudowanego mechanizmu zdarze?
  • ?atw? nawigacj? pomi?dzy stronami
  • tworzenie w?asnych motywów graficznych
Wykorzystaj ca?? zdobyt? wiedz? do stworzenia aplikacji mobilnej od pocz?tku do ko?ca!

Please sign in to review this product.
Format:
PDF
Devices:
jQuery Mobile PDF can be read on any device that can open PDF files.

File Size:
2614 Kb
Language:
ENG
Other books by Jon D. Reid
Beginning Visual C# 2012 Programming PDF (Adobe DRM) download by Jacob Hammer Pedersen
Beginning Visual C# 2012 Programming
Jacob Hammer Pedersen & Jacob Vibe Hammer & Christian Nagel & Jon Reid & Jon D. Reid & Karli Watson
Wrox, November 2012
ISBN: 9781118314418
Format: PDF, ePub
Our price: $29.99
Beginning Microsoft Visual C# 2008 PDF (Adobe DRM) download by Jacob Hammer Pedersen
Beginning Microsoft Visual C# 2008
Jacob Hammer Pedersen & Christian Nagel & Jacob Hammer Hammer Pedersen & Jon D. Reid & Morgan Skinner & Karli Watson
Wrox, July 2008
ISBN: 9780470191354
Format: PDF, ePub
Our price: $29.99
Recently Viewed Products