PHP I MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II PDF download by Michele E. Davis

PHP I MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II

Helion
Publication date: November 2012
ISBN: 9781457176692
Digital Book format: PDF (DRM-Free)

Buy PDF

List price:
$15.00
Our price:
$12.99

You save: $2.01 (13%)
GET THIS EBOOK
FOR FREE!
Join our Facebook sweepstake, share and
get 10 likes. Winners
get notified in 24H!

Poznaj mo?liwo?ci nowoczesnych technologii i twórz dynamiczne serwisy internetowe

 • Jak sprawdzi? poprawno?? danych i obs?ugiwa? b??dy?
 • Jak zapisywa? nazwy u?ytkowników i has?a w bazie danych?
 • Jak tworzy? zapytania do bazy danych za pomoc? funkcji PHP?

PHP i MySQL to ju? standardowe technologie do tworzenia dynamicznych stron internetowych wykorzystuj?cych bazy danych. Istotne jest, ?e zapewniaj? one nie tylko interaktywno??, ale równie? wysoki stopie? bezpiecze?stwa witryn WWW. Ich ogromne mo?liwo?ci powoduj?, ?e wykorzystywane s? do tworzenia zarówno prostych aplikacji, jak i skomplikowanych stron internetowych, zaopatrzonych w rozbudowane systemy autoryzacji, na przyk?ad ró?nego rodzaju sklepy internetowe. Po??czenie PHP i MySQL stanowi wi?c niezast?pione narz?dzie do tworzenia dynamicznych witryn, spe?niaj?cych wymagania zarówno administratorów, jak i u?ytkowników.

Ksi??ka "PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II" przedstawia krok po kroku zasady tworzenia serwisów WWW z wykorzystaniem baz danych. W podr?czniku na przyk?adach przedstawiono m.in. sposoby pracy z baz? danych MySQL, serwerem WWW Apache czy j?zykiem PHP i XHTML. Czytaj?c t? ksi??k?, nauczysz si? przeprowadza? operacje na danych, zarz?dza? sesjami i tabelami oraz tworzy? zapytania. "Learning PHP &My SQL" stanowi niezb?dny podr?cznik zarówno dla pocz?tkuj?cych Czytelników, jak i programistów, którzy mieli wcze?niej do czynienia z j?zykiem HTML, a teraz chc? tworzy? dynamiczne i bezpieczne strony internetowe.

 • Tre?? generowana dynamicznie i Internet
 • Podejmowanie decyzji w PHP
 • Funkcje i tablice
 • Pobieranie danych z kilku tabel
 • Praca z baz? danych MySQL
 • Operatory logiczne
 • Wspó?praca PHP i MySQL
 • Formularze sieciowe
 • XHTML
 • Pliki cookie, sesje i kontrola dost?pu
 • Modyfikowanie obiektów MySQL i danych PHP
Oto ca?a, aktualna wiedza, której potrzebujesz, aby tworzy? interaktywne strony WWW.

Please sign in to review this product.
Format:
PDF
Devices:
PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II PDF can be read on any device that can open PDF files.

File Size:
6729 Kb
Language:
ENG
Other books by Michele E. Davis
Learning PHP and MySQL PDF download by Michele E. Davis
Learning PHP and MySQL
Michele E. Davis & Jon A. Phillips
O'Reilly Media, January 2008
ISBN: 9780596101107
Format: PDF, ePub
List Price: $20.99 Our price: $18.99
Learning PHP & MySQL: Step-by-Step Guide to Creating Database-Driven Web Sites PDF download by Michele E. Davis
Learning PHP & MySQL: Step-by-Step Guide to Creating Database-Driven Web Sites
Michele E. Davis & Jon A. Phillips
O'Reilly Media, October 2007
ISBN: 9780596514013
Format: PDF, ePub
List Price: $23.99 Our price: $21.99
Flex™ 3: A Beginner's Guide: A Beginner's Guide PDF (Adobe DRM) download by Michele E. Davis
Flex™ 3: A Beginner's Guide
Michele E. Davis & Jon A. Phillips
McGraw-Hill Osborne Media, March 2008
ISBN: 9780071544184
Format: PDF
List Price: $42.00 Our price: $37.99
Dreamweaver 8 All-in-One Desk Reference For Dummies PDF (Adobe DRM) download by Michele E. Davis
Dreamweaver 8 All-in-One Desk Reference For Dummies
Michele E. Davis & Sue Jenkins & Jon A. Phillips
For Dummies, September 2006
ISBN: 9780471781424
Format: PDF
Our price: $22.99