Pi?kny Kod. Tajemnice Mistrzow Programowania PDF download by Andy Oram

Pi?kny Kod. Tajemnice Mistrzow Programowania

Helion
Publication date: August 2012
ISBN: 9781457172007
Digital Book format: PDF (DRM-Free)

Buy PDF

List price:
$21.00
Our price:
$18.99

You save: $2.01 (10%)
GET THIS EBOOK
FOR FREE!
Join our Facebook sweepstake, share and
get 10 likes. Winners
get notified in 24H!

Poznaj techniki pracy guru programowania!

 • Jak tworzy? czytelny i pozbawiony b??dów kod?
 • W jaki sposób projektowa? architektur? systemów?
 • Jak zbudowa? uniwersalne interfejsy u?ytkownika?

Wbrew pozorom programowanie to nie tylko nauka ?cis?a, to tak?e sztuka! Trudna sztuka! Napisanie kodu poprawnie dzia?aj?cego czy kodu spe?niaj?cego oczekiwania u?ytkowników programu to niew?tpliwie wyzwanie! Wymaga bowiem doskona?ego zaplanowania architektury, skutecznej optymalizacji kodu ?ród?owego oraz umiej?tno?ci przewidywania potencjalnych problemów i ich odpowiednio wczesnej eliminacji. W?a?nie w tej ksi??ce prawdziwi mistrzowie programowania podziel? si? z Tob? swoimi do?wiadczeniami, przemy?leniami i spostrze?eniami dotycz?cymi tworzenia profesjonalnych rozwi?za?. Znajdziesz tu wiele praktycznych porad dotycz?cych pisania kodu, rozwi?zywania problemów programistycznych, projektowania architektury, tworzenia interfejsów u?ytkownika i pracy w zespole projektowym. Dowiesz si?, kiedy nale?y post?powa? dok?adnie wed?ug wskaza? metodologii, a kiedy "pój?cie na skróty" mo?e okaza? si? najlepszym rozwi?zaniem. Poznasz sposób my?lenia i zasady pracy najlepszych programistów ?wiata, dzi?ki czemu u?ytkownikom Twoich aplikacji zapewnisz maksymalny komfort.

 • Korzystanie z wyra?e? regularnych
 • Dobór odpowiedniego poziomu abstrakcji
 • Ocena jako?ci kodu ?ród?owego
 • Testowanie
 • Techniki analizy sk?adni
 • Zabezpieczanie komunikacji sieciowej
 • Dostosowywanie architektury systemu do architektury komputerów
 • Praca zespo?owa
 • Projektowanie systemów w oparciu o komponenty OpenSource
 • Usuwanie b??dów
 • U?atwianie pracy osobom niepe?nosprawnym
Do??cz do grona mistrzów programowania!

Please sign in to review this product.
Format:
PDF
Devices:
Pi?kny kod. Tajemnice mistrzów programowania PDF can be read on any device that can open PDF files.

File Size:
6572 Kb
Language:
ENG
Other books by Andy Oram
The Information Technology Fix for Health ePub download by Andy Oram
The Information Technology Fix for Health
Andy Oram
O'Reilly Media, April 2014
ISBN: 9781491902417
Format: ePub, PDF
Our price: Free
Making Software: What Really Works, and Why We Believe It ePub download by Andy Oram
Making Software: What Really Works, and Why We Believe It
Andy Oram & Greg Wilson
O'Reilly Media, October 2010
ISBN: 9780596808327
Format: ePub, PDF
List Price: $35.99 Our price: $32.99
Beautiful Security: Leading Security Experts Explain How They Think ePub download by Andy Oram
Beautiful Security: Leading Security Experts Explain How They Think
Andy Oram & John Viega
O'Reilly Media, April 2009
ISBN: 9780596527488
Format: ePub, PDF
List Price: $31.99 Our price: $28.99
Beautiful Code: Leading Programmers Explain How They Think PDF download by Andy Oram
Beautiful Code: Leading Programmers Explain How They Think
Andy Oram & Greg Wilson
O'Reilly Media, August 2007
ISBN: 9780596510046
Format: PDF, ePub
List Price: $35.99 Our price: $32.99