Programowanie Aplikacji Na Serwisy Spo?eczno?ciowe PDF download by Jonathan LeBlanc

Programowanie Aplikacji Na Serwisy Spo?eczno?ciowe

Helion
Publication date: December 2012
ISBN: 9781457177897
Digital Book format: PDF (DRM-Free)

Buy PDF

List price:
$21.00
Our price:
$18.99

You save: $2.01 (10%)
GET THIS EBOOK
FOR FREE!
Join our Facebook sweepstake, share and
get 10 likes. Winners
get notified in 24H!

Jedyny podr?cznik o platformie OpenSocial!

Serwisy spo?eczno?ciowe w zasadzie z dnia na dzie? opanowa?y Internet. Mówi? o nich wszyscy i korzystaj? z nich wszyscy! Przez krótki okres u?ywa?y ich tylko osoby prywatne, jednak b?yskawicznie ich potencja? dostrzeg?y tak?e firmy. Jest to dla nich najprawdopodobniej najlepszy kana? komunikacji z klientami. Dlatego podczas tworzenia nowych rozwi?za? czy nowych serwisów warto rozwa?y? integracj? z popularnymi serwisami spo?eczno?ciowymi oraz wprowadzenie w?asnych elementów tego typu.

To zadanie ma u?atwi? platforma OpenSocial, na której koncentruje si? ta ksi??ka. Dowiesz si? st?d, jak tworzy? niezale?ne aplikacje dla istniej?cych serwisów, jak budowa? grafy powi?za? spo?eczno?ciowych oraz tworzy? produkty spe?niaj?ce oczekiwania samego autora jako u?ytkownika us?ug spo?eczno?ciowych.

W trakcie lektury nauczysz si? odwzorowywa? relacje pomi?dzy u?ytkownikami oraz dostosowywa? dostarczane im tre?ci na podstawie danych zawartych w ich profilach. Ponadto zdob?dziesz solidn? dawk? wiedzy na temat bezpiecze?stwa oraz najlepszych technik autoryzacji u?ytkowników na platformie OpenSocial. Sprawdzisz, jak przenie?? aplikacj? napisan? dla Facebooka na platform? OpenSocial, oraz poznasz niuanse konfigurowania ?rodowiska produkcyjnego. Ksi??ka ta jest wyj?tkow? pozycj? na rynku, po?wi?con? platformie OpenSocial. Wykorzystaj jej potencja? i stwórz nowatorskie oprogramowanie!

Poznaj mo?liwo?ci platformy OpenSocial!
  • ​Skonfiguruj ?rodowisko produkcyjne
  • Odwzoruj relacje pomi?dzy u?ytkownikami
  • Stwórz interesuj?ce gad?ety
  • Skorzystaj z zaawansowanych mechanizmów identyfikacji
  • Przenie? aplikacj? z serwisu Facebook na platform? OpenSocial
Postaw na otwarte standardy!

Please sign in to review this product.
Format:
PDF
Devices:
Programowanie aplikacji na serwisy spo?eczno?ciowe PDF can be read on any device that can open PDF files.

File Size:
7305 Kb
Language:
ENG
Other books by Jonathan LeBlanc
Programming Social Applications: Building Viral Experiences with OpenSocial, OAuth, OpenID, and Distributed Web Frameworks ePub download by Jonathan LeBlanc
Programming Social Applications: Building Viral Experiences with OpenSocial, OAuth, OpenID, and Distributed Web Frameworks
Jonathan LeBlanc
Yahoo Press, August 2011
ISBN: 9781449394912
Format: ePub, PDF
List Price: $35.99 Our price: $32.99