Programowanie Us?ug Wcf PDF download by Juval Lowy

Programowanie Us?ug Wcf

Helion
Publication date: September 2012
ISBN: 9781457172953
Digital Book format: PDF (DRM-Free)

Buy PDF

List price:
$30.00
Our price:
$27.99

You save: $2.01 (7%)
GET THIS EBOOK
FOR FREE!
Join our Facebook sweepstake, share and
get 10 likes. Winners
get notified in 24H!

Poznaj technologi? WCF i wykorzystaj potencja?
Microsoft Azure AppFabric Service Bus

Udost?pnianie us?ug sieciowych to ju? nie tylko widzimisi? programistów lub projektantów - w dzisiejszych czasach to obowi?zek! Dzi?ki temu u?atwiasz integracj? innych aplikacji z Twoim produktem, ale te? z ?atwo?ci? korzystasz z funkcjonalno?ci dostarczanych przez innych producentów. Najwa?niejsze jest jednak to, ?e najwi?cej zyskuje Twój klient. A jego zadowolenie zapewni Ci sukces i byt na rynku!

Je?eli podj??e? decyzj?, ?e Twoja kolejna aplikacja b?dzie wspiera?a WCF, to wybieraj?c t? ksi??k?, nie mog?e? trafi? lepiej. "Programowanie us?ug WCF" to doskona?y, ciesz?cy si? ogromn? popularno?ci? przewodnik, po?wi?cony spójnej, jednolitej platformie firmy Microsoft, któr? zaprojektowano z my?l? o programowaniu aplikacji w oparciu o us?ugi dla systemu Windows. Jej autor Juval Löwy jest wybitnym specjalist? w dziedzinie platformy .NET i technologii WCF. W trakcie lektury poznasz architektur? technologii WCF, jej elementy sk?adowe oraz zagadnienia zwi?zane z jej niezawodno?ci?. Ponadto dowiesz si?, jak zagwarantowa? bezpiecze?stwo swoim us?ugom sieciowym, oraz sprawdzisz mo?liwo?ci magistrali us?ug Azure AppFabric Service Bus. Wiedza, któr? zdob?dziesz, pozwoli Ci na tworzenie jeszcze lepszych i bardziej elastycznych projektów informatycznych. Sprawd? sam!

  • Poznaj architektur? technologii WCF i jej podstawowe elementy sk?adowe, w tym tak wa?ne poj?cia, jak niezawodno?? czy sesja transportowa
  • Naucz si? u?ywa? wbudowanych elementów, takich jak hosty us?ug, mechanizmy zarz?dzania instancjami i wspó?bie?no?ci?, transakcje, kolejkowane wywo?ania roz??czonych us?ug, zabezpieczenia czy odkrywanie
  • Opanuj sztuk? korzystania z magistrali us?ug Azure AppFabric Service Bus, czyli najbardziej rewolucyjnego elementu nowego projektu chmury obliczeniowej
  • Podnie? swoj? produktywno?? i jako?? tworzonych us?ug WCF dzi?ki odpowiednim opcjom projektowym, wskazówkom i zalecanym praktykom, zawartym we frameworku ServiceModelEx autorstwa Juvala Löwy’ego
  • Poznaj uzasadnienie szczegó?owych decyzji projektowych i odkryj najtrudniejsze, rozumiane przez niewielu programistów aspekty programowania us?ug WCF
Najlepszy podr?cznik po?wi?cony WCF!

Please sign in to review this product.
Format:
PDF
Devices:
Programowanie us?ug WCF PDF can be read on any device that can open PDF files.

File Size:
7961 Kb
Language:
ENG
Other books by Juval Lowy
Programming WCF Services: Mastering WCF and the Azure AppFabric Service Bus ePub download by Juval Lowy
Programming WCF Services: Mastering WCF and the Azure AppFabric Service Bus
Juval Lowy
O'Reilly Media, August 2010
ISBN: 9780596805487
Format: ePub, PDF
List Price: $43.99 Our price: $39.99
Programming WCF Services ePub download by Juval Lowy
Programming WCF Services
Juval Lowy
O'Reilly Media, November 2008
ISBN: 9780596521301
Format: ePub, PDF
List Price: $39.99 Our price: $36.99
Programming .NET Components: Design and Build .NET Applications Using Component-Oriented Programming PDF download by Juval Lowy
Programming .NET Components: Design and Build .NET Applications Using Component-Oriented Programming
Juval Lowy
O'Reilly Media, February 2008
ISBN: 9780596102074
Format: PDF, ePub
List Price: $39.99 Our price: $36.99
Programming WCF Services PDF download by Juval Lowy
Programming WCF Services
Juval Lowy
O'Reilly Media, June 2007
ISBN: 9780596526993
Format: PDF, ePub
List Price: $35.99 Our price: $32.99