Rails. Receptury PDF download by Rob Orsini

Rails. Receptury

Helion
Publication date: November 2012
ISBN: 9781457177392
Digital Book format: PDF (DRM-Free)

Buy PDF

List price:
$16.00
Our price:
$12.99

You save: $3.01 (19%)
GET THIS EBOOK
FOR FREE!
Join our Facebook sweepstake, share and
get 10 likes. Winners
get notified in 24H!

Zbiór gotowych rozwišza? dla twórców aplikacji internetowych

 • Instalacja i uruchomienie ?rodowiska Rails
 • Przetwarzanie grafiki
 • Korzystanie z technologii AJAX

Dynamiczny rozwój sieci sprawia, ?e tradycyjne programy sš stopniowo wypierane przez aplikacje sieciowe dost?pne z poziomu przeglšdarki internetowej -- wygodne, niezale?ne od systemu operacyjnego i ?atwe w aktualizowaniu. Nadal jednak kluczowe znaczenie ma szybko?? ich przygotowywania i modyfikowania. Dzi?ki zbiorom bibliotek zwanym "frameworks" proces tworzenia takich produktów znacznie si? skróci? -- umo?liwia to programistom skoncentrowanie si? na faktycznej funkcjonalno?ci tworzonego narz?dzia, poniewa? biblioteki te przejmujš wiele typowych i wspólnych dla wszystkich aplikacji zada?. W?ród dost?pnych w sieci narz?dzi tego typu coraz wi?kszš popularno?? zyskuje Ruby on Rails, powoli stajšcy si? "ikonš" nurtu Web 2.0. Tworzone za jego pomocš systemy sš zwarte i ?atwe do skalowania, a ich kod ?ród?owy jest przejrzysty i czytelny.

"Rails. Receptury" to zestaw porad i rozwišza? problemów, przed którymi stajš programi?ci stosujšcy ten zbiór bibliotek w swojej pracy. Omówione tu zagadnienia przydadzš si? zarówno poczštkujšcym, jak i do?wiadczonym twórcom aplikacji sieciowych. Przeczytasz tu o instalowaniu, konfigurowaniu i uruchamianiu ?rodowiska Rails, po?šczeniach z bazami danych za pomocš ActiveRecord, generowaniu kodu HTML, zabezpieczaniu programów i tworzeniu kontrolerów odpowiadajšcych za funkcjonalno?? systemu. Dowiesz si?, jak wdra?a? aplikacje Rails i korzysta? w nich z mo?liwo?ci oferowanych przez mechanizmy AJAX.

 • Instalacja i uruchomienie ?rodowiska
 • Komunikacja z bazami danych
 • Wy?wietlanie danych w przeglšdarce
 • Wykorzystywanie szablonów RHTML
 • Generowanie kodu XML i RSS
 • Przetwarzanie danych z formularzy
 • Personalizacja narz?dzi
 • Korzystanie z JavaScript i AJAX
 • Zabezpieczanie aplikacji Rails
 • Optymalizacja aplikacji
 • Wdra?anie i utrzymywanie systemów na serwerach
 • Przetwarzanie obrazów
Skorzystaj ze sprawdzonych receptur i do?šcz do twórców Web 2.0!

Please sign in to review this product.
Format:
PDF
Devices:
Rails. Receptury PDF can be read on any device that can open PDF files.

File Size:
5217 Kb
Language:
ENG
Other books by Rob Orsini
Rails Cookbook PDF download by Rob Orsini
Rails Cookbook
Rob Orsini
O'Reilly Media, February 2007
ISBN: 9780596527310
Format: PDF, ePub
List Price: $31.99 Our price: $28.99
Recently Viewed Products