Ruby. Programowanie PDF download by David Flanagan

Ruby. Programowanie

Helion
Publication date: November 2012
ISBN: 9781457176494
Digital Book format: PDF (DRM-Free)

Buy PDF

List price:
$17.00
Our price:
$13.99

You save: $3.01 (18%)
GET THIS EBOOK
FOR FREE!
Join our Facebook sweepstake, share and
get 10 likes. Winners
get notified in 24H!

Poznaj mo?liwo?ci Ruby!

 • Dlaczego Ruby zdoby? tak du?? popularno???
 • Jak wykorzysta? wyra?enia regularne w tym j?zyku?
 • Jak tworzy? w Ruby aplikacje sieciowe?

Zaprojektowany i stworzony w 1995 roku j?zyk Ruby dzi?ki swym unikalnym mo?liwo?ciom zdobywa sobie coraz wi?ksze uznanie programistów na ca?ym ?wiecie. Jak uda?o mu si? wkupi? w ?aski tego nieufnego ?rodowiska? Przyczyni?a si? do tego mi?dzy innymi prosta sk?adnia z wbudowanymi w ni? wyra?eniami regularnymi, automatyczne oczyszczanie pami?ci i przeci??anie operatorów. Dodatkowo ogromna i ch?tna do pomocy spo?eczno?? sprawia, ?e to rozwi?zanie staje si? jeszcze bardziej atrakcyjne. Uwaga! Jednym z autorów tej ksi??ki jest sam Yukihiro Matsumoto - twórca j?zyka Ruby!

Ksi??ka stanowi kompletny zbiór informacji na temat j?zyka Ruby. Je?li naprawd? chcesz zrozumie? ten j?zyk, oto obowi?zkowa pozycja do przeczytania! W trakcie lektury zapoznasz si? z bogatym API, pozwalaj?cym na przetwarzanie tekstu; zrozumiesz techniki zwi?zane z wykonywaniem dzia?a? na liczbach, implementacj? kolekcji, operacjami wej?cia-wyj?cia oraz prac? wspó?bie?n? i operacjami sieciowymi. Ponadto znajdziesz tu elementy dost?pne powszechnie w j?zykach programowania, takie jak instrukcje warunkowe, p?tle czy te? operatory logiczne. Dzi?ki ksi??ce "Ruby. Programowanie" wykorzystanie metod i obiektów klasy Proc oraz stosowanie platformy Ruby nie b?dzie stanowi?o dla Ciebie najmniejszego problemu!

 • Wprowadzenie do j?zyka Ruby
 • Sposoby uruchamiania programów napisanych w Ruby
 • Dost?pne typy danych
 • Zastosowanie wyra?e? i operatorów
 • Sterowanie przep?ywem
 • Wykorzystanie iteratorów oraz enumeratorów
 • Obs?uga wyj?tków
 • Zastosowanie wspó?bie?no?ci
 • U?ycie domkni??
 • Cykl ?ycia obiektów
 • Refleksje oraz metaprogramowanie
 • Liczby w Ruby
 • U?ywanie wyra?e? regularnych
 • Kolekcje
 • ​Operacje na dacie i godzinie
 • Tablice jedno- oraz wielowymiarowe
 • Obs?uga plików oraz katalogów
 • Programowanie sieciowe
 • Obs?uga ?rodowiska Ruby
 • Gwarancja bezpiecze?stwa
Wykorzystaj elastyczno?? i mo?liwo?ci j?zyka Ruby!

Please sign in to review this product.
Format:
PDF
Devices:
Ruby. Programowanie PDF can be read on any device that can open PDF files.

File Size:
14255 Kb
Language:
ENG
Other books by David Flanagan
Java in a Nutshell ePub (Adobe DRM) download by Benjamin J Evans
Java in a Nutshell
Benjamin J Evans & David Flanagan
O'Reilly Media, October 2014
ISBN: 9781449370824
Format: ePub, PDF
List Price: $27.99 Our price: $25.99
JavaScript Pocket Reference ePub download by David Flanagan
JavaScript Pocket Reference
David Flanagan
O'Reilly Media, April 2012
ISBN: 9781449316853
Format: ePub, PDF
List Price: $12.99 Our price: $10.99
JavaScript: The Definitive Guide: Activate Your Web Pages ePub download by David Flanagan
JavaScript: The Definitive Guide
David Flanagan
O'Reilly Media, April 2011
ISBN: 9780596805524
Format: ePub, PDF
List Price: $39.99 Our price: $36.99
Canvas Pocket Reference: Scripted Graphics for HTML5 ePub download by David Flanagan
Canvas Pocket Reference: Scripted Graphics for HTML5
David Flanagan
O'Reilly Media, December 2010
ISBN: 9781449396800
Format: ePub, PDF
List Price: $10.99 Our price: $8.99