Tomcat. Przewodnik Encyklopedyczny. Wydanie II PDF download by Jason Brittain

Tomcat. Przewodnik Encyklopedyczny. Wydanie II

Helion
Publication date: August 2012
ISBN: 9781457171604
Digital Book format: PDF (DRM-Free)

Buy PDF

List price:
$16.99
Our price:
$13.99

You save: $3.00 (18%)
GET THIS EBOOK
FOR FREE!
Join our Facebook sweepstake, share and
get 10 likes. Winners
get notified in 24H!

Poznaj mo?liwo?ci serwera Tomcat!

 • Jak dostroi? Tomcat w celu pomiaru i poprawy wydajno?ci?
 • Jak wdra?a? aplikacje WWW z serwletami i stronami JSP?
 • Jak diagnozowa? problemy z serwerem?

Tomcat jest kontenerem serwletów Java i serwerem WWW stworzonym przez organizacj? Apacze Software Foundation. Mo?e pe?ni? rol? serwera produkcyjnego o du?ej wydajno?ci, sprawdza si? równie? jako darmowy kontener serwletów i stron JSP z udost?pnionym kodem ?ród?owym. Tomcat mo?e by? zastosowany niezale?nie lub w po??czeniu z innymi serwerami WWW (np. httpd Apache). Doskonale radzi sobie w ka?dego rodzaju ?rodowisku, zapewniaj?c fundament wymagany do praktycznego wykorzystania w Internecie umiej?tno?ci z zakresu technologii Java.

W ksi??ce "Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny" znajdziesz szczegó?owe wyja?nienia, jak korzysta? z tego serwera. Czytaj?c j?, poznasz wszelkie procedury instalacyjne oraz mo?liwo?ci konfigurowania obszarów, ról, u?ytkowników i zasobów JNDI. Nauczysz si?, jak uaktywnia? i wy??cza? funkcj? automatycznego prze?adowywania serwletów, a tak?e wdra?a? aplikacje WWW. Niezb?dne informacje dotycz?ce serwera Tomcat znajd? tu nie tylko programi?ci, ale tak?e administratorzy, webmasterzy i wszyscy, którzy chc? si? dowiedzie? czego? o tym kontenerze serwletów.

 • Instalowanie i konfigurowanie Tomcata
 • Zarz?dzanie obszarami, rolami i u?ytkownikami
 • Uruchamianie i zatrzymywanie serwera
 • Kontrolowanie i utrwalanie sesji
 • Optymalizowanie wydajno?ci serwera
 • Integracja z serwerem WWW Apache
 • Wdra?anie rozpakowanego katalogu aplikacji WWW
 • Praca z plikami WAR
 • Zabezpieczenia serwera Tomcat
Przewodnik dla wszystkich, którzy chc? u?atwi? sobie prac? z serwerem Tomcat.

Please sign in to review this product.
Format:
PDF
Devices:
Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II PDF can be read on any device that can open PDF files.

File Size:
9873 Kb
Language:
ENG
Other books by Jason Brittain
Tomcat: The Definitive Guide: The Definitive Guide PDF download by Jason Brittain
Tomcat: The Definitive Guide: The Definitive Guide
Jason Brittain & Ian F Darwin
O'Reilly Media, November 2007
ISBN: 9780596003180
Format: PDF, ePub
List Price: $27.99 Our price: $25.99
Tomcat: The Definitive Guide: The Definitive Guide PDF download by Jason Brittain
Tomcat: The Definitive Guide
Jason Brittain & Ian F Darwin
O'Reilly Media, November 2007
ISBN: 9780596101060
Format: PDF, ePub
List Price: $31.99 Our price: $28.99