Web 2.0. Przewodnik Po Strategiach PDF download by Amy Shuen

Web 2.0. Przewodnik Po Strategiach

Helion
Publication date: November 2012
ISBN: 9781457176999
Digital Book format: PDF (DRM-Free)

Buy PDF

List price:
$10.00
Our price:
$8.99

You save: $1.01 (10%)
GET THIS EBOOK
FOR FREE!
Join our Facebook sweepstake, share and
get 10 likes. Winners
get notified in 24H!

Poznaj strategie i modele biznesowe, które podnios? wyniki finansowe Twojej firmy!

 • Jak zarabia?, dostarczaj?c us?ugi za darmo?
 • Jak stworzy? dochodowy biznes, oparty na Web 2.0?
 • Jak w??czy? strategie Web 2.0 w istniej?ce przedsi?wzi?cie?

Je?li my?lisz, ?e Web 2.0 to wy??cznie technologia budowy interaktywnych portali internetowych, jeste? w b??dzie. Web 2.0 to rewolucja! To nowy sposób komunikacji przez internet, umo?liwiaj?cy u?ytkownikom wspólne tworzenie witryny i dzielenie si? wiedz?. Dzi?ki efektom sieci Web 2.0 staje si? ?ród?em okazji biznesowych. Jest miejscem, gdzie zaawansowana technologia ??czy si? z biznesem i gdzie -- udost?pniaj?c us?ugi za darmo -- mo?esz zarabia?. Web 2.0 przyjmuje bowiem fundamentalnie odmienny punkt widzenia na relacje mi?dzy biznesem, klientami i partnerami, a wi?c udost?pnia nam wszystkim nowe modele biznesowe.

Ksi??ka "Web 2.0. Przewodnik po strategiach" zawiera omówienie wszystkich potrzebnych w biznesie technik i narz?dzi analitycznych, co sk?ada si? na ogólny obraz ekonomii opartej na Web 2.0. Z tego podr?cznika dowiesz si?, jak powstaj? efekty sieci, w jaki sposób prowokowa? i wykorzystywa? okazje biznesowe oraz zarabia? pieni?dze na dostarczonych przez u?ytkowników warto?ciach. Uwierzysz, ?e za pomoc? Web 2.0 mog? bogaci? si? i korporacje, i niewielkie przedsi?biorstwa. Poznasz sprawdzone narz?dzia i strategie oraz rewolucyjne modele biznesowe, stosowane przez takie firmy, jak Google czy Amazon. Pami?taj, ?e tym firmom przynios?y one wielki sukces i ogromne zyski.

 • Wspólna warto?? u?ytkowników portalu
 • Odkrywanie i wykorzystywanie grup internetowych
 • Pozytywne efekty sieciowe w Web 2.0
 • Spieni??anie sieci spo?ecznych
 • Koszty pozyskania klienta i szybko?? wzrostu zysku z reklam
 • Tworzenie warto?ci w sieciach spo?ecznych
 • Rozwijanie zdolno?ci adaptacyjnych przez Web 2.0
 • Style innowacji
 • Tworzenie biznesplanów Web 2.0
Przy??cz si? do rewolucji Web 2.0 i zarabiaj w internecie Wyró?nienie Magazynu Literackiego KSI??KI

Redakcja Magazynu Literackiego KSI??KI przyzna?a ksi??ce "Web 2.0 - przewodnik po strategiach" w kwietniu 2009 roku Wyró?nienie za ksi??k? miesi?ca w kategorii Ekonomia

http://helion.pl/img/rozne/wyd/wyd7_6.​jpg" />

Please sign in to review this product.
Format:
PDF
Devices:
Web 2.0. Przewodnik po strategiach PDF can be read on any device that can open PDF files.

File Size:
6129 Kb
Language:
ENG
Other books by Amy Shuen
Web 2.0: A Strategy Guide: Business thinking and strategies behind successful Web 2.0 implementations. PDF download by Amy Shuen
Web 2.0: A Strategy Guide: Business thinking and strategies behind successful Web 2.0 implementations.
Amy Shuen
O'Reilly Media, June 2008
ISBN: 9780596529963
Format: PDF, ePub
List Price: $19.99 Our price: $16.99
Recently Viewed Products