Wyra?enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II PDF download by Tony Stubblebine

Wyra?enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

Helion
Publication date: December 2012
ISBN: 9781457177699
Digital Book format: PDF (DRM-Free)

Buy PDF

List price:
$4.00
Our price:
$3.99
GET THIS EBOOK
FOR FREE!
Join our Facebook sweepstake, share and
get 10 likes. Winners
get notified in 24H!

Poznaj wyra?enia regularne, aby wykorzysta? moc ich mo?liwo?ci
w najpopularniejszych j?zykach programowania!

 • Chcesz pozna? przepisy na wyra?enia regularne?
 • Chcesz wykorzystywa? mo?liwo?ci Unicode w j?zyku Ruby, Java, Perl, PHP, Pyton, C oraz .NET?
 • Chcesz wiedzie?, jak stosowa? wyra?enia regularne zaimplementowane w ró?nych j?zykach programowania?

Wyra?enia regularne s? narz?dziem umo?liwiaj?cym analiz? i modyfikowanie tekstu przez dopasowywanie wzorców. S? one ?a?cuchem znaków zawieraj?cym kombinacj? normalnych znaków oraz specjalnych metaznaków i metasekwencji, a dopasowywanie wzorców polega na odszukaniu fragmentu ?a?cucha opisywanego przez wyra?enie regularne. Wyra?enia te znajduj? zastosowanie przy sprawdzaniu warto?ci zmiennych, zmianie formatu, przeprowadzaniu z?o?onych operacji wyszukiwania oraz weryfikowaniu poprawno?ci danych tekstowych.

Ksi??ka "Wyra?enia regularne. Leksykon kieszonkowy" stanowi podr?czny niezb?dnik dla wszystkich pisz?cych programy przetwarzaj?ce teksty. Oprócz zagadnie? podstawowych, takich jak sk?adnia wyra?e? regularnych oraz operacje, w których s? wykorzystywane, leksykon zawiera inne niezwykle pomocne i bardziej zaawansowane informacje dotycz?ce na przyk?ad narz?dzi obs?ugi wyra?e? w j?zyku Ruby oraz na serwerze WWW Apache. Czytaj?c t? ksi??k?, nie tylko zdob?dziesz konkretn? wiedz?, ale równie? niezb?dne umiej?tno?ci praktyczne -- mi?dzy innymi dowiesz si?, jak wykorzysta? znajomo?? wyra?e? regularnych we wszystkich ?rodowiskach.

 • Metaznaki, tryby oraz konstrukcje
 • Reprezentacja i klasy znaków
 • Komentarze i modyfikatory trybów
 • Narz?dzia obs?ugi wyra?e? regularnych w j?zyku Ruby oraz na serwerze WWW Apache
 • Operatory wyra?e? regularnych w j?zyku Perl 5.8
 • Obiekty i metody do obs?ugi wyra?e? regularnych w j?zyku JavaScript
 • Funkcje obs?ugi wyra?e? regularnych w j?zyku PHP i edytorze vi
 • Obiekty i funkcje wyra?e? regularnych w j?zyku Pyton
 • Programy obs?ugiwane z wiersza polece?
Wyra?enia regularne to nieocenione narz?dzia w pracy programisty
-- nie mo?esz si? bez nich obej??!

Please sign in to review this product.
Format:
PDF
Devices:
Wyra?enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II PDF can be read on any device that can open PDF files.

File Size:
1358 Kb
Language:
POL
Other books by Tony Stubblebine
Regular Expression Pocket Reference: Regular Expressions for Perl, Ruby, PHP, Python, C, Java and .NET PDF download by Tony Stubblebine
Regular Expression Pocket Reference: Regular Expressions for Perl, Ruby, PHP, Python, C, Java and .NET
Tony Stubblebine
O'Reilly Media, September 2007
ISBN: 9780596514273
Format: PDF, ePub
List Price: $11.99 Our price: $9.99
Regular Expression Pocket Reference PDF download by Tony Stubblebine
Regular Expression Pocket Reference
Tony Stubblebine
O'Reilly Media, May 2004
ISBN: 9780596004156
Format: PDF, ePub
List Price: $6.99 Our price: $5.99