Apache. Receptury. Wydanie II ePub download by Rich Bowen

Apache. Receptury. Wydanie II

Helion
Publication date: November 2012
ISBN: 9781457176425
Digital Book format: ePub (DRM-Free)

Buy ePub

List price:
$12.00
Our price:
$9.99

You save: $2.01 (17%)

Czy wiesz, jaki serwer HTTP jest najpopularniejszy w sieci? W?a?nie tak, jest to Apache! W lipcu 2008 roku jego udzia? w rynku wynosi? blisko 50% (wed?ug Netcraft). Historia tego serwera si?ga roku 1995, kiedy ukaza?a si? jego pierwsza oficjalna wersja, oznaczona numerem 0.6.2. Cechy, które zadecydowa?y o sukcesie tego rozwi?zania, to bezpiecze?stwo, skalowalno??, wielow?tkowo?? i obs?uga ró?norodnych j?zyków skryptowych.

Dzi?ki ksi??ce "Apache. Receptury" zapoznasz si? z gotowymi przepisami na rozwi?zanie ciekawych, specyficznych oraz intryguj?cych problemów. Nauczysz si? instalowa? serwer z ró?nych ?róde? oraz na ró?nych platformach. Dowiesz si?, w jaki sposób zwi?kszy? jego bezpiecze?stwo, jak uruchomi? serwery wirtualne oraz poprawi? wydajno?? Apache. Autorzy ksi??ki poka?? Ci, jak uruchomi? obs?ug? j?zyków skryptowych, tak aby serwowane strony sta?y si? dynamiczne. Ca?a wiedza zostanie przedstawiona w sprawdzony w tej serii sposób: problem - rozwi?zanie - analiza.

  • Sposoby instalacji serwera Apache
  • Dodawanie funkcjonalno?ci dzi?ki modu?om
  • Mo?liwo?ci rejestracji zdarze?
  • Konfiguracja serwerów wirtualnych
  • Wykorzystanie aliasów, przekierowa? oraz przepisa? (mod_rewrite)
  • Zarz?dzanie dost?pem do serwowanych zasobów
  • Bezpiecze?stwo serwera Apache
  • Wykorzystanie szyfrowanej transmisji - protokó? SSL
  • Zapewnienie wydajno?ci
  • Wykorzystanie j?zyków skryptowych
Oto ksi??ka z najlepszymi przepisami na Apache!

Please sign in to review this product.
Format:
Devices:
Apache. Receptury. Wydanie II ePub can be read on any device that can open ePub files.

File Size:
4526 Kb
Language:
POL
Other books by Rich Bowen
Apache Cookbook: Solutions and Examples for Apache Administration PDF download by Rich Bowen
Apache Cookbook: Solutions and Examples for Apache Administration
Rich Bowen & Ken Coar
O'Reilly Media, February 2008
ISBN: 9780596529949
Format: PDF, ePub
List Price: $27.99 Our price: $25.99
Apache Cookbook ePub download by Rich Bowen
Apache Cookbook
Rich Bowen & Ken Coar
O'Reilly Media, February 2009
ISBN: 9780596001919
Format: ePub
List Price: $23.99 Our price: $21.99
Apache Administrator's Handbook PDF (Adobe DRM) download by Rich Bowen
Apache Administrator's Handbook
Rich Bowen & Allan Liska & Daniel Lopez Ridruejo
Que/Sams, March 2002
ISBN: 9780672322747
Format: PDF
List Price: $31.99 Our price: $28.99